10.000+

Hơn 10.000 sinh viên đang theo học

98%

Giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ

28

Chương trình đào tạo đại học chính quy

95%

Sinh viên ra trường có việc làm

Tuyển sinh

Sự kiện nổi bật

Hoạt động sinh viên

Hơn 200 sinh viên UTT tham gia hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Thanh Trì

Hơn 200 sinh viên UTT tham gia hỗ trợ kích hoạt mã định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Thanh Trì