Hội nghị về phương pháp giảng dạy hiện đại và E-learning trong giáo dục đại học ở Việt Nam và trên thế giới

Hội nghị về phương pháp giảng dạy hiện đại và E-learning trong giáo dục đại học ở Việt Nam và trên thế giới

Hội trường lớn- Đại học Công nghệ GTVT- số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội

Với mục tiêu nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động của Trường Đại học Công nghệ GTVT, trong đó, đặc biệt là hiểu biết về phương pháp dạy học hiện đại và hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning, Nhà trường tổ chức: “Hội nghị về phương pháp giảng dạy hiện đại và E-Learning trong giáo dục đại học ở Việt Nam và trên thế giới”, nội dung chi tiết như sau:

  • Nội dung: Trao đổi về phương pháp dạy học hiện đại và hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning cho toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.
  • Thành phần tham gia:

- Tập thể lãnh đạo Trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

- Trưởng, Phó các đơn vị

- Giảng viên không có giờ lên lớp, Chuyên viên khối Phòng, Khoa, Viên, Trung tâm.

  • Thời gian: 9h00-11h30 ngày 03/7/2024
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Phân hiệu Hà Nội, đầu cầu tại Vĩnh Yên và Thái Nguyên.