Ngày hội Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024

Ngày hội Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024

Hội trường lớn- Đại học Công nghệ GTVT- số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội

Nhằm tổng kết hoạt động Nghiên cứu Khoa học của sinh viên và tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tương tác, học hỏi từ các doanh nghiệp và các đơn vị trong các lĩnh vực liên quan, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức “Ngày hội Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2023-2024”, nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung Hội nghị

Hội nghị “Ngày hội Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024” tập trung nghiệm thu và đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên với các nội dung:

  • Đánh giá, nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổng kết công tác Nghiên cứu khoa học sinh viên của Trường trong năm học 2023-2024;
  • Khen thưởng và trao giải cho các đề tài và nhóm sinh viên đạt thành tích xuất sắc.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức 

- Thời gian tổ chức: 7h30 phút sáng Thứ 7, ngày 29/6/2024.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn, Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Chương trình Hội nghị

STT

Thời gian

Nội dung

I.

Phần 1

Khai mạc

1.

7:30-7:40

Tuyên bố lí do và Giới thiệu đại biểu

 

2.

 

7:40-7:50

Phát biểu của lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ GTVT

 

3.

 

7:50-8:00

Công bố QĐ thành lập Hội đồng Ban giám khảo và các tiểu ban

II

Phần 2

Hội thi

5.

8:00 – 10:30

Đánh giá nghiệm thu các đề tài ở các Tiểu ban

III

Phần 3

Trao giải và Bế mạc

6.

10:00 – 10:30

Công bố kết quả và trao giải khoa Kinh tế vận tải và khoa CNTT

7.

10:30 – 11:00

Công bố kết quả và trao giải khoa Khoa học ứng dụng và khoa Cơ sở kỹ thuật

8.

11:00 – 11:15

Công bố kết quả và trao giải khoa Công trình

9.

11:15 – 11:30

Công bố kết quả và trao giải Viện Cơ khí động lực

10.

11: 30

Bế mạc

4. Thành phần tham gia

- Khách mời: Các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công trình, cơ khí động lực và công nghệ thông tin.

- Thầy cô, các nhóm sinh viên thực hiện đề tài, thầy cô và sinh viên quan tâm.