Hội thảo quốc tế Hệ thống thông minh (ICIS 2024)

Hội thảo quốc tế Hệ thống thông minh (ICIS 2024)

Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Trường (15/11/1945 – 15/11/2025), năm 2024, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức “Hội thảo quốc tế về Hệ thống thông minh lần thứ 3 (ICIS 2024)” nhằm công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực công nghệ thông tin đặc biệt là các chủ đề liên quan tới hệ thống thông minh. Nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung hội thảo

Các báo cáo khoa học về các chủ đề: Công nghệ và các phương pháp phân tích dữ liệu thông minh; Điện toán thông minh; Giao tiếp thông minh; Cơ chế và chính sách bảo mật thông minh; Công nghệ robot và hệ thống nhúng; Các thuật toán và tính kỹ thuật tính toán thời gian thực. Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 24/10/2024 đến hết ngày 25/10/2024

- Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Công nghệ GTVT, địa chỉ: 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Chương trình hội thảo

Chương trình tổng quát hội thảo như sau:

STT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Ngày 24/10/2024

1

08h00 ÷ 08h30

Đón tiếp khác mời, đại biểu; đăng ký trực tuyến

 

2

08h30 ÷ 09h00

Khai mạc hội thảo

 

3

09h00 ÷11h00

Trình bày của các báo cáo viên chính

 

4

11h00 ÷13h30

Nghỉ giải lao

 

5

13h30 ÷17h30

Hội thảo theo các chủ đề

 

6

17h45 ÷19h30

Nghỉ giải lao, ăn tối

 

Ngày 25/10/2024

7

08h00 ÷ 08h30

Đón tiếp khác mời, đại biểu; đăng ký trực tuyến

 

8

08h30 ÷11h00

Trình bày của các báo cáo viên chính

 

9

11h00 ÷13h30

Nghỉ giải lao

 

10

13h30 ÷17h30

Hội thảo theo các chủ đề

 

11

17h30 ÷17h40

Bế mạc hội thảo

 

12

17h45 ÷19h30

Gala dinner

 

4. Thành phần tham gia

4.1. Khách mời

- Khách mời trong nước:

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ GTVT; Bộ thông tin và truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Ban, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT, Bộ thông tin và truyền thông;

+ Đại diện Lãnh đạo các Viện nghiên cứu, Trường đại học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu;

+ Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp, các tập đoàn;

- Khách mời quốc tế:

+ Đại diện các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Đại diện các doanh nghiệp nước ngoài ngành công nghệ thông tin;

+ Đại diện Lãnh đạo các Viện nghiên cứu, Trường đại học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

4.2. Báo cáo viên:

Các báo cáo viên chính:

- Các báo cáo viên chính là các nhà khoa học uy tín liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin ở trong và ngoài nước;

- Các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế tại các tiểu ban thuộc hội thảo.

4.3. Các cơ quan báo chí, truyền thông và các nhà tài trợ:

- Các đơn vị báo chí, truyền thông: Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình VTC, Báo Vietnamnet, Báo Giao thông vận tải, …