Liên thông - VB2 - VHVL
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ Đại học năm 2023

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ Đại...

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông (từ cao đẳng) năm 2023

Trường Đại học Công nghệ GTVT Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông (từ cao đẳng)...

Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 năm 2023

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo Tuyển sinh đào tạo cấp bằng tốt nghiệp...

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa học vừa làm năm 2023

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa học vừa...

Tuyển sinh đại học liên thông đợt 1 năm 2022

Trường ĐH Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đại học liên thông đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học của một ngành đào tạo khác (VB2) năm 2022

Trường ĐH Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học...

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022

Trường ĐH Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm...

Tuyển sinh đại học liên thông năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo Tuyển sinh đại học liên thông...

Tuyển sinh đào tạo cấp bằng Đại học thứ 2 năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo Tuyển sinh đào tạo cấp bằng...

Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo Tuyển sinh đại học hình thức...

Thông báo Tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 (Hình thức đào tạo chính quy)

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ...

Tuyển sinh học ngành lái tàu tại Đức

Tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành cơ khí đầu máy toa...