Tuyển sinh đại học 2021 - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tuyển sinh đại học

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi...

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo...

Hướng dẫn quy trình nhập học dành cho sinh viên K72 - Phương thức xét điểm thi...

Hướng dẫn quy trình nhập học dành cho sinh viên K72 - Phương thức xét điểm thi...

Thông báo xác nhận nhập học và nhập học Đại học hệ chính quy đợt xét...

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo...

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi... hot news

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo...

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi... hot news

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo...

Thông báo xác nhận nhập học và nhập học Đại học hệ chính quy đối với thí... hot news

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo...

Các ngành nghề đào tạo

Với đội ngũ giảng dạy có trình độ cao và giàu kinh nghiệm, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đào tạo 29 chuyên ngành thuộc 4 khối ngành Công trình xây dựng, Cơ khí, Kinh tế vận tải và Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông

Đối tác