Talk show: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn chinh phục nhà tuyển dụng

Talk show: Kỹ năng viết CV và phỏng vấn chinh phục nhà tuyển dụng

Hội trường lớn, Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà trường tổ chức talk show Kỹ năng viết CV và phỏng vấn chinh phục nhà tuyển dụng, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên, tăng cường mối liên hệ giữa Nhà trường, sinh viên và thị trường lao động;

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên trước khi ra trường, nhằm vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời thể hiện bản lĩnh trước nhà tuyển dụng;

- Giúp sinh viên trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tìm hiểu thị trường lao động; đồng thời tạo cơ hội trải nghiệm thực tế kỹ năng viết CV và thực hiện phỏng vấn.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 8h00 sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

3. Đối tượng tham gia

Sinh viên khóa 71, 72, 73 đang học tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.

4. Nội dung

  • Phần 1: Hướng dẫn kỹ năng viết CV khi xin việc.
  • Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn để chinh phục các nhà tuyển dụng.