• Mục tiêu - Kế hoạch

  Mục tiêu - Kế hoạch

  Thực hiện vai trò và sứ mạng của mình, hàng năm Trường Đại học Công nghệ GTVT đều định hướng mục tiêu và kế...
 • Quy trình thực hiện

  Quy trình thực hiện

  Nhà trường luôn định hướng và kiểm soát tổ chức một cách có hệ thống, đảm bảo có các bằng chứng về sự cam...
 • Hành động khắc phục

  Hành động khắc phục

  Tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng luôn được quan tâm và...

Tin tức hoạt động Các hoạt động khác