Hội thảo: Thúc đẩy các sáng kiến xe điện hai bánh tại Việt Nam

Hội thảo: Thúc đẩy các sáng kiến xe điện hai bánh tại Việt Nam

T3-H3 Trường Đại học Công nghệ GTVT

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, căn cứ thỏa thuận thực hiện Dự án “Tích hợp các giải pháp di chuyển bằng điện tại các đô thị trong bối cảnh Thỏa thuận Paris, các Mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình Nghị sự đô thị mới - SOLUTIONSplus” với Ủy ban Châu Âu, Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học: “Thúc đẩy các sáng kiến xe điện hai bánh tại Việt Nam”, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác về các vấn đề liên quan tới thúc đẩy các sáng kiến và chính sách sử dụng xe điện hai bánh, góp phần cải thiện môi trường không khí.

Hội thảo được tổ chức đảm bảo đúng quy định, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Nội dung hội thảo

Các báo cáo khoa học với chủ đề về Thúc đẩy các sáng kiến xe điện hai bánh tại Việt Nam. Bên cạnh đó Hội thảo cũng là cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận chính sách, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giao thông điện.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

Thời gian: 13h30, Thứ 3 ngày 12/6/2024

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ GTVT – Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

4. Chương trình hội thảo

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

13:30 - 14:00

Đăng ký đại biểu

 

14:00 - 14:05

Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu

 

14:05 – 14:15

Phát biểu khai mạc

 

14:15 – 14:25

Phát biểu đề dẫn chương trình

 

14:25 – 14:35

Phát biểu của lãnh đạo đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội

 

14:35 – 14:40

Chụp ảnh lưu niệm

 

14:40 – 14:55

Bài trình bày: Xe hai bánh và sự cần thiết chuyển sang xe điện tại Việt Nam

 

14:55– 15:10

Bài trình bày: Đề xuất các chính sách phát triển xe điện hai bánh tại Việt Nam

 

15:10– 15:45

Thảo luận

 

15:45– 16:00

Tiệc trà

 

16:00 – 16:30

Bài trình bày: Phương án quy hoạch hệ thống xe hai bánh chia sẻ kết nối giao thông công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

16:30 – 16:55

 Thảo luận

 

16:55 – 17:00

Bế mạc hội thảo

 

  1. Thành phần tham gia

5.1. Khách mời

+ Đại diện các Cục, Vụ: Cục đăng kiểm, Cục Công nghiệp, Vụ KHCN&MT – Bộ GTVT, VỤ vận tải, Ủy ban ATGT Quốc gia,...

+ Đại diện Sở Giao thông vận tải, Trung tâm quản lý giao thông công cộng Hà Nội;

+ Đại diện các Viện nghiên cứu, Trường đại học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu;

+ Đại diện các tổ chức, hiệp hội: VAMM,...;

+ Đại diện các doanh nghiệp, các tập đoàn; các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên các trường đại học, các cơ quan báo chí truyền thông;

5.2. Báo cáo viên chính

 + Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Công nghệ GTVT; Các chuyên gia của dự án SOLUTIONSplus.