Ngành Quản trị tài chính và Đầu tư

Ngành Quản trị tài chính và Đầu tư

 • Tên ngành: Quản trị Tài chính và Đầu tư
 • Mã ngành: 7340101  
 • Thời gian học tập: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kinh tế

Chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Quản trị Tài chính và Đầu tư nhằm trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, năng lực tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi trong lĩnh vực tài chính và đầu tư; có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc;

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh đảm nhiệm được các vị trí:

 • Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Trợ lý cho các nhà quản lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 
 • Chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp;
 • Giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

Cấu trúc chương trình

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 123 tín chỉ (TC), không bao gồm hai học phần bắt buộc là Giáo dục thể chất (4 TC) và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (8 TC) sẽ được cấp chứng chỉ riêng

KHỐI KIẾN THỨC

Bắt buộc

Tự chọn

Tổng

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

17

4

21

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

90

12

102

2.1. Kiến thức cơ sở ngành

35

6

41

2.2. Kiến thức ngành

37

6

43

2.3. Thực hành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp

18

 

18

Cộng:

107

16

123

Kỹ năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp

 • Phân tích, lựa chọn mô hình quản trị; thực hiện được các chức năng, lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp;
 • Lập, tổ chức thực hiện và điều chỉnh được các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Khai thác, thu thập, phân tích và tổng hợp được các số liệu, dữ liệu để làm căn cứ ra quyết định quản trị của doanh nghiệp;
 • Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lãnh đạo và làm việc theo nhóm; kỹ năng viết, trình bày và giải quyết vấn đề đặt ra;
 • Vận dụng kiến thức về công nghệ thông tin và một số phần mềm quản trị trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.35526713 hoặc 024.38547536 hoặc 024.35526713
 • Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229
 • Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856545 hoặc  0208.3746089