Ngành Quản trị Marketing

Ngành Quản trị Marketing

 • Tên ngành: Quản trị Marketing
 • Mã ngành: 7340101 
 • Thời gian học tập: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kinh tế

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Marketing đảm nhiệm được các vị trí:

 • Giám đốc điều hành hoặc chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành marketing;
 • Trợ lý cho các nhà quản lý trong hoạt động kinh doanh, hoạt động marketing của doanh nghiệp; 
 • Giảng dạy và nghiên cứu marketing tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề

Cấu trúc chương trình

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 128 tín chỉ (TC), không bao gồm hai học phần bắt buộc là Giáo dục thể chất (4 TC) và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (8 TC) sẽ được cấp chứng chỉ riêng.

Lượng tín chỉ phân bổ cho các khối kiến thức được trình bày trong bảng sau:

STT

KHỐI KIẾN THỨC

Bắt buộc

Tự chọn

Tổng

1.

Khối kiến thức giáo dục đại cương

18

4

22

2.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

92

14

106

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

37

6

43

2.2.

Kiến thức ngành

37

8

45

2.3.

Thực hành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp

18

 

18

 

Cộng:

108

20

128

Kỹ năng của sinh viên sau khi tốt nghiệp

 • Thực hiện quy trình nghiên cứu marketing cho một loại sản phẩm cụ thể trong điều kiện thị trường nhất định;
 • xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và điều chỉnh các chiến lược, chính sách và chương trình marketing trong doanh nghiệp tập trung vào các biến số cơ bản của marketing: sản phẩm, giá cả, phân phối và giao tiếp – khuếch trương;
 • Phân tích đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing trong doanh nghiệp;
 • Phát hiện, phân tích và phản biện những vấn đề về kinh tế - xã hội liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động marketing trong doanh nghiệp;
 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp nghề nghiệp, làm việc và lãnh đạo nhóm trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực.

Địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:

 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.35526713 hoặc  024.38547536
 • Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229
 • Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856545 hoặc  0208.3746089