Cơ hội việc làm
Kỹ sư Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo đại học Công nghệ thông tin nhằm trang bị cho người học sau...

Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông

Xã hội phát triển, hiện đại hoá năng suất lao động là nhu cầu cần thiết, đòi hỏi...

Kỹ sư Hệ thống thông tin

Tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin, Quản...

Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Môi trường làm việc trong ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu rất đa dạng...

Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh...

Kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức có thể làm việc tại...

Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường bộ

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp vận tải ô tô;...

Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường sắt

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị kinh doanh vận tải...

Kỹ sư CNKT Ô tô

Người tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô làm việc ở vị trí: kỹ sư Công...

Kỹ sư CNKT Cơ điện tử

Có thể làm việc ở vị trí: kỹ sư Công nghệ Cơ điện tử tại các doanh nghiệp sản...

Kỹ sư CNKT Cơ khí Máy xây dựng

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật...

Kỹ sư CNKT Cơ khí Đầu máy toa xe và tàu điện Metro

Hiện tại Nhà trường đã liên kết đào tạo với một số nước rất mạnh về đường...