Ngành Quản trị doanh nghiệp

Ngành Quản trị doanh nghiệp

Tại sao nên chọn ngành Quản trị doanh nghiệp?

Quản trị kinh doanh là ngành có phạm vi làm việc rộng lớn, cơ hội tìm việc làm nhanh chóng, khả năng thăng tiến nhanh trong công việc. Ở các nước trên thế giới, đây là ngành có nhiều người theo học nhất, với chương trình đào tạo chuyên nghiệp và tiệm cận các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới tại trường, mình có cơ hội tiếp tục học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

 

Mình chọn ngành quản trị kinh doanh vì công việc và môi trường kinh doanh năng động, luôn luôn thay đổi giúp mình có nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghề nghiệp và nhanh chóng trưởng thành. Đây cũng là ngành mà công việc không quá dập khuôn, nhàm chán, đặc biệt mình có thể phát huy được trí tuệ, sự năng động và tính sáng tạo của bản thân. Học quản trị giúp mình bao quát được nhiều vấn đề kinh doanh thực tế và có tính ứng dụng cao.

Bạn được trải nghiệm gì khi theo học tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

1. Nền tảng chương trình

Nội dung đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp tích hợp cân bằng giữa lý thuyết với thực tế kinh doanh: không chỉ bao gồm các kiến thức về khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế mà còn đào tạo về thực tế kinh doanh tại doanh nghiệp;

Chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kiến thức chuyên môn. Người học có năng lực thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được đào tạo, có khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế luôn biến động.

2. Chương trình học toàn khóa

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp có thể đảm nhận được nhiều vị trí việc làm tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp:

  • Giám đốc điều hành hoặc chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp;
  • Trợ lý cho các nhà quản lý trong trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.