Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19


Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Để đảm bảo sức khỏe của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên và cộng đồng, Nhà trường thông báo:

1. Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến Học kỳ 1 năm học 2021-2022 đến khi Nhà trường có thông báo mới. Giờ giảng dạy trực tuyến là giờ giảng dạy chính thức theo thời khoá biểu đang thực hiện và phải đáp ứng đầy đủ điểu kiện đảm bảo chất lượng dạy học (ưu tiên hệ thống MSTeams). Sinh viên, học viên theo dõi thời khóa biểu chi tiết trong tài khoản cá nhân trên trang web: http://qldt.utt.edu.vn hoặc trên website:https://utt.edu.vn/daotao

2. Hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến phải được thực hiện nghiêm túc theo văn bản số 603/HD-ĐHCNGTVT ngày 18/02/2021 và văn bản số 602/HD-ĐHCNGTVT ngày 18/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT (văn bản đính kèm).

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên liên hệ: Phòng Đào tạo (CVHT, kế hoạch, TKB - ĐT: 024.35526713; 024.38547536); Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm – Thầy Đức Anh: 0975790500; Thầy Kiên: 0946771280; Thầy Tùng: 0985128569).

File đính kèm