Tập thể CB-VC-NLĐ Trường ĐH Công nghệ GTVT chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19

Sau thời gian vận động đoàn viên, người lao động Nhà trường tham gia ủng hộ Quỹ “Vắc xin phòng chống dịch bệnh covid-19” theo nội dung của công văn số 283/CĐN ngày 01/6/2021 của Công đoàn GTVT Việt Nam. Văn phòng Công đoàn Trường đã nhận được số tiền ủng hộ từ các đơn vị công đoàn của Nhà trường số tiền 76.100.000 đồng (Bằng chữ: Bảy sáu triệu một trăm nghìn đồng).

Tập thể CB-VC-NLĐ Trường Đại học Công nghệ GTVT ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19

Tập thể CB-VC-NLĐ Trường Đại học Công nghệ GTVT ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19

Toàn bộ số tiền trên đã được phòng Tài chính - Kế toán chuyển đến Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam để gửi đến Quỹ vắc xin theo hướng dẫn trong Công văn 283/CĐN theo thông tin Công đoàn GTVT Việt Nam đã công bố trên Cổng thông tin.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm "Chống dịch như chống giặc". Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/5/2021 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19". Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 01/6/2021, Công đoàn GTVT Việt Nam có Công văn số 283/CĐN đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cấp công đoàn trong ngành với tinh thần “Tương thân tương ái” tích cực hưởng ứng vận động mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành chung tay đóng góp tối thiểu 01 ngày lương ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ nhiệt thành của các tập thể và cá nhân đoàn viên, người lao động trong Trường đối với chương trình./.

THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUỸ "VẮC XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19” - NĂM 2021

TT

Đơn vị công đoàn

Số tiền (VND)

Hình thức nhận

I

Phân hiệu Hà Nội

56,250,000

 

1

CĐ Đoàn thể & XDCB

600,000

TM

2

CĐ Đào tạo & Đào tạo SĐH

2,400,000

TM

3

CĐ Khoa CSKT

1,600,000

CK

4

CĐ Hành chính quản trị

4,650,000

TM

5

CĐ TT Đào tạo lái xe

1,500,000

CK

6

CĐ Khoa KTVT

8,950,000

 CK

7

CĐ Khoa Cơ khí

3,000,000

CK

8

CĐ Khoa Công trình

11,750,000

CK

9

CĐ Phòng TCCB

900,000

TM

10

CĐ CNTT - Thư viện

7,600,000

CK

11

CĐ Khoa KHCB

4,400,000

CK

12

CĐ TT CNCK

1,800,000

TM

13

CĐ Khoa Chính trị-QPAN-GDTC

1,900,000

CK

14

CĐ Khoa Tại chức

800,000

CK

15

CĐ Thanh tra & ĐBCLĐT

1,600,000

CK

16

CĐ KHCN&HTQT

2,000,000

CK

17

CĐ Tài chính - Kế toán

800,000

TM

II

CS Thái Nguyên

2,040,000

CK

III

CS Vĩnh Phúc

17,600,000

CK

III

Ủng hộ bên ngoài

210,000

CK

 

Tổng số

76,100,000 (Số tiền bằng chữ: Bảy sáu triệu một trăm nghìn đồng./.)

 

Share on facebook