Tin tức - Sự kiện

UTT xếp hạng thứ 26 các trường đại học của Việt Nam theo bảng xếp hạng SCImago năm 2024

UTT xếp hạng thứ 26 các trường đại học của Việt Nam theo bảng xếp hạng SCImago năm 2024

15.000+

Hơn 15.000 sinh viên đang theo học

30%

Giảng viên có học hàm, học vị GS, PGS, TS

38

Chương trình đào tạo Đại học

16

Chương trình đào tạo Thạc sĩ

05

Chương trình đào tạo Tiến sĩ

95%

Sinh viên ra trường có việc làm

Tuyển sinh

Sự kiện nổi bật