UTT xếp hạng thứ 26 các trường đại học của Việt Nam theo bảng xếp hạng SCImago năm 2024

Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCImago vừa công bố kết quả bảng xếp hạng các cơ sở nghiên cứu (viện nghiên cứu, trường đại học) trên thế giới năm 2024, theo đó, Trường Đại học Công nghệ GTVT xếp hạng thứ 26 các trường đại học tốt nhất của Việt Nam trong tổng số 45 trường đại học được xem xét xếp hạng trong năm 2024. Đặc biệt, UTT nằm trong Top 2 Việt Nam nhóm ngành Khoa học trái đất, khoa học hành tinh và Top 3 nhóm ngành Khoa học môi trường.

UTT xếp hạng thứ 26 các trường đại học tốt nhất của Việt Nam theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín SCImago năm 2024 (Nguồn:University Rankings - Viet Nam 2024 (scimagoir.com) 

SCImago là tổ chức xếp hạng có trụ sở ở Tây Ban Nha, đây là tổ chức xếp hạng quốc tế có uy tín, phương pháp đánh giá và xếp hạng của SCImago dựa trên nguồn dữ liệu Scopus là cơ sở dữ liệu uy tín của các nghiên cứu chất lượng cao được cộng đồng nghiên cứu đánh giá cao và được coi là một trong những cơ sở dữ liệu uy tín nhất hiện nay. Theo SCImago năm 2024, các cơ sở nghiên cứu trên thế giới được đánh giá xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí: chỉ số nghiên cứu (50%), chỉ số đổi mới (30%) và chỉ số xã hội (20%).

 

UTT xếp hạng thứ 26 các trường đại học tốt nhất của Việt Nam theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín SCImago năm 2024 (Nguồn:University Rankings - Viet Nam 2024 (scimagoir.com) 

 

Ngoài ra, theo bảng xếp hạng Viet Nam’s University Rankings (VNUR) - là bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam đầu tiên được công bố trong lãnh thổ Việt Nam, năm 2024 Trường Đại học Công nghệ GTVT được xếp vị trí số 30 theo tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học trên tổng số 240 trường đại học hiện nay của Việt Nam. (Nguồn: (VNUR.VN - Bảng xếp hạng Đại học Việt Nam)

Trường Đại học Công nghệ GTVT là trường đại học công lập, trực thuộc Bộ GTVT, được thành lập từ năm 1945. Với bề dày truyền thống gần 80 xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo hàng chục vạn cán bộ kỹ thuật phục vụ phát triển ngành Giao thông vận tải và đất nước. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường đặc biệt quan tâm tới việc thu hút nhân tài, phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu có chất lượng cao. Với nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, trong những năm vừa qua Nhà trường đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên được công bố ở nhiều tạp chí, nhà xuất bản uy tín trong nước và quốc tế, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng trong thực tiễn và trực tiếp phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Năm 2023, Nhà trường có 01 giảng viên của Nhà trường lọt vào top 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (https://mekongasean.vn/47-nguoi-viet-vao-top-nha-khoa-hoc-anh-huong-nhat-the-gioi-2023-post27726.html) .

Với kết quả xếp hạng theo SCImago năm 2024, một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường và khẳng định triết lý đào tạo và nghiên cứu đúng đắn của Nhà trường trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục kế thừa và phát huy tốt hơn nữa các giá trị cốt lõi và nâng tầm vị thế và uy tín của Nhà trưởng ở trong nước cũng như quốc tế, phục vụ tốt hơn công tác đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Trường Đại học Công nghệ GTVT