Lịch công tác tuần 6 năm 2023 (từ 06/02/2023 đến 12/02/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 06 THEO NĂM 2023
TUẦN 26 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
06/02

Sáng
8h30
Nội dung: Họp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu
; lãnh đạo, VPK và giảng viên không có giờ lên lớp Khoa Công trình, Viện CNGTVT; Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, KT&ĐBCL, KHCN-HTQT, TCCB, HCQT, TTCNTT-TV tại CS Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Ghi chú: Khoa Công trình, Viện CNGTVT chuẩn bị nội dung báo cáo​.
Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Họp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo, VPK và giảng viên không có giờ lên lớp Khoa Công nghệ thông tin; Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, KT&ĐBCL, KHCN-HTQT, TCCB, HCQT, TTCNTT-TV
tại CS Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Ghi chú: 
Khoa CNTT chuẩn bị báo cáo.
Hiệu trưởng

Thứ Ba
07/02

Sáng
8h30

Nội dung: Gặp mặt thân mật, chúc mừng năm mới đại diện văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo trên địa bàn Thủ đô.
Thành phần: Hiệu trưởng
.
Địa điểm: Tầng 3, nhà D, trụ sở Công an TP Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội
Sáng
8h30
Nội dung: Hội đồng lương họp xét nâng lương trước thời hạn cho viên chức, người lao động năm 2022.
Thành phần: PHT Hùng; PHT Lâm; b.Thu, b.Hà (TCCB); b.Sao (Chủ tịch CĐ); ô.Hưng (CSĐT Thái Nguyên); ô.Sơn (Cơ sở Vĩnh Phúc).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.
Chủ tịch HĐ
Sáng
8h30
Nội dung: Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm hành chính điện tử UTT Eoffice.
Thành phần: Các đơn vị cử đại diện của đơn vị mình đến nhận hướng dẫn sử dụng và tiếp nhận phần mềm.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Thư viện.
Trung tâm CNTT-TV

Chiều
14h30

Nội dung: Họp rà soát tổ chức bộ máy các Đơn vị.
Thành phần: Các thành viên Ban rà soát.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng
Thứ Tư
08/02
Sáng
8h30

Nội dung: Họp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo, VPK và giảng viên không có giờ lên lớp Khoa KTVT; Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, KT&ĐBCL, KHCN-HTQT, TCCB, HCQT, TTCNTT-TV
tại CS Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Ghi chú: Khoa KTVT chuẩn bị báo cáo
.

Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Họp báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo, VPK và giảng viên không có giờ lên lớp Khoa Cơ khí, TTCNCK; Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, KT&ĐBCL, KHCN-HTQT, TCCB, HCQT, TTCNTT-TV
tại CS Hà Nội.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Ghi chú: Khoa Cơ khí, TTCNCK chuẩn bị báo cáo
.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
09/02

Sáng    

Chiều
14h30

Nội dung: Tiếp và làm việc với Trường Đại học Miền tây (Pháp). 
Thành phần: ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Khánh (TTĐT&TVDHVL); b.Lê (Khoa KTVT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Sáu
10/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
11/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
12/02

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook