Lịch công tác tuần 52 năm 2022 (từ 26/12/2022 đến 01/01/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 52 THEO NĂM 2022
TUẦN 20 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
26/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
27/12

Sáng
8h30

Nội dung: Hội thảo khoa học "Nghiên cứu mô hình hoạt động và giảng dạy tập trung các môn Chính trị, Quốc phòng an ninh, Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT.
Thành phần: Khoa Chính trị-QPAN-GDTC.
Mời dự: Ban Giám hiệu, Phòng KHCN&HTQT.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến đầu cầu HN-VP.

Khoa Chính trị-QPAN-GDTC

Chiều
15h00

 

Nội dung: Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa VII.
Thành phần:
- Thường trực Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội;
- Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa VII.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Nhà trường; Bí thư Đoàn thanh niên.
Địa điểm: Phòng họp T3H3.

Hội Sinh viên
Thứ Tư
28/12
Sáng

 

 

Chiều
13h45

Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tự chủ đại học - Từ chính sách đến thực tiễn.
Thành phần:
- Tập thể lãnh đạo Trường; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN.
- Trưởng, phó các Cơ sở đào tạo, Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn.
- Chuyên viên khối phòng ban, giảng viên không có giờ lên lớp.
Địa điểm: Trực tuyến tại 03 CSĐT. Đầu cầu HN tại Hội trường lớn.
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị hội trường, kỹ thuật.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
29/12

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ GTVT.
Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, PHT Hùng, PHT Lâm, ô Tân (P.TTr-PC).
Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Quảng Bá. Địa chỉ: Số 98 Tô Ngọc Vân, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, HN.

Bộ GTVT
Sáng
8h30
Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy
Địa điểm: Hội trường nhà 4A - Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố.
Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội
Chiều
14h30
Nội dung: Tổng kết Công tác Khảo thí.
Thành phần: Lãnh đạo phòng: KT&ĐBCLĐT, ĐT; Lãnh đạo các Khoa, Trưởng các Bộ môn, CV Văn phòng Khoa. 
Địa điểm: Phòng họp T3H3.
PHT Nguyễn Văn Lâm
Chiều
16h00
Nội dung: Công tác sinh viên.
Thành phần: Lãnh đạo Phòng Đào tạo; Lãnh đạo Khoa, Văn phòng khoa.
Địa điểm: Phòng họp T3H3.
PHT Nguyễn Văn Lâm

Thứ Sáu
30/12

Sáng
8h30

Nội dung: Tọa đàm kỹ năng nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022.
Thành phần:
- Ô.Trinh, Ô Bình (P.KHCN-HTQT); Ô. Thanh, Ô Dũng (P.Đào tạo); Lãnh đạo các Khoa: Công trình, Cơ Khí, CNTT, KTVT;
- Các giảng viên là cố vấn học tập, chủ nhiệm của các lớp thuộc các khoa chuyên ngành khóa K73;
- Đại diện sinh viên các lớp khóa K73;
- Các giảng viên, sinh viên quan tâm và không có giờ lên lớp tới dự.
Mời dự: Ban Giám hiệu.
Địa điểm: Hội trường lớn Hà Nội.
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị hội trường, kỹ thuật.

Phòng KHCN&HTQT
Sáng
8h30
(mới)
Nội dung: Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".
Thành phần: Bí thư Đảng ủy Trường; Văn phòng ĐU; Bí thư Đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ trực thuộc ĐU Trường.
Địa điểm: Hội trường C2, Đại học Bách khoa HN.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 7h30.
Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội
Sáng
8h30
(mới)
Nội dung: Họp tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022.
Thành phần: Hội đồng Thi đua khen thưởng
.
Địa điểm: Phòng họp T3H3.
Chủ tịch Hội đồng TĐKT
Sáng
10h30
(mới)
Nội dung: Họp Hội đồng xét đền bù đào tạo.
Thành phần: Thành viên Hội đồng xét đền bù đào tạo.
Địa điểm: Phòng họp T3H3.
Chủ tịch Hội đồng
Chiều
13h30
Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h30

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Bảy
31/12

Sáng

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH ĐẾN HẾT NGÀY 02/01/2023

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
01/01

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook