Lịch công tác tuần 43 năm 2022 (từ 24/10/2022 đến 30/10/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 43 THEO NĂM 2022
TUẦN 11 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
24/10

Sáng
8h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy
Sáng
9h30
Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều

 

 

Thứ Ba
25/10

(mới)

Sáng

8h30

Nội dung: Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp đến năm 2022
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị chủ trì nhiệm vụ; lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT; lãnh đạo Phòng TCKT và các chuyên viên theo dõi nhiệm vụ; các chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN (cấp Bộ, cấp Trường)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

 

 
Thứ Tư
26/10
Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp thường trực Hội đồng Trường.
Thành phần: Các thành viên thường trực Hội đồng Trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Chủ tịch HĐT
Chiều
15h00
Nội dung: Họp Hội đồng Trường.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng Trường.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch HĐT

Thứ Năm
27/10

Sáng

 

 
Chiều    

Thứ Sáu
28/10

Sáng    

Chiều

 

 

Thứ Bảy
29/10

Sáng    

Chiều

 

 

Chủ Nhật
30/10

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook