Lịch công tác tuần 40 năm 2022 (từ 03/10/2022 đến 09/10/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 40 THEO NĂM 2022
TUẦN 08 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
03/10

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Giao ban tháng 10/2022.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
04/10

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
05/10
Sáng     

Chiều

 

 

Thứ Năm
06/10

Sáng

 

 
Chiều    

Thứ Sáu
07/10

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Cán bộ chủ chốt:
Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 và giới thiệu quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031 đối với chức danh Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng​.

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường; Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó, bí thư, phó bí thư cấp uỷ đảng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư đoàn thanh niên Trường (Có danh sách kèm theo).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

 Tập thể lãnh đạo Nhà trường
Sáng
9h00
Nội dung: Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng:
Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 và giới thiệu quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031 đối với chức danh Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng​.

Thành phần: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; Cấp trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường (Có danh sách kèm theo).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
 Tập thể lãnh đạo Nhà trường
Sáng
10h00
Nội dung: Họp Tập thể lãnh đạo Trường:
Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 và giới thiệu quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031 đối với chức danh Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng​.

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường. 
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
 Tập thể lãnh đạo Nhà trường

Chiều

 

 

Thứ Bảy
08/10

Sáng    

Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/10

Sáng

   

Chiều