Lịch công tác tuần 30 năm 2022 (từ 25/7/2022 đến 31/7/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 30 THEO NĂM 2022
TUẦN 51 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
25/7

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với các trung tâm.
Thành phần: Ban Giám hiệu; b.Thu (P.TCCB); b.Ánh (P.TCKT); ô.Quyền (P.HCQT); Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
- Các trung tâm chuẩn bị báo cáo.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty GTM.
Thành phần: ô.Trinh (P. KHCN&HTQT); b.Hương, ô.Lâm (Khoa CT); ô.Hưng ( Viện CNGTVT).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Ba
26/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
27/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
28/7

Sáng
8h30

Nội dung: Rà soát các chương trình liên kết, chất lượng cao.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng phòng: Đào tạo, ĐTSĐH, TCKT, KT&ĐBCL, KHCN&HTQT, TT-PC, HCQT; Lãnh đạo khoa và trưởng bộ môn quản lý các chương trình (Khoa Công trình, Khoa CNTT, Khoa KTVT); Lãnh đạo TTTVDH-VLQT.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
- Các đơn vị chuẩn bị báo cáo.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Rà soát công tác đào tạo văn bằng 2, liên thông, VLVH, đào tạo từ xa.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh, ô.Dũng (P.ĐT); ô.Đoan (K.ĐTTC); ô.Thế Anh, b.Loan (P.KTĐBCL); ô.Tân (P.TT-PC); Trưởng khoa: Công trình, Cơ khí, CNTT, KTVT; ô.Sơn (CSĐTVP); ô.Hưng, ô.Tuấn (CSĐTTN).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
- Khoa ĐTTC chuẩn bị báo cáo.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
29/7

Sáng
8h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy
Sáng
9h30
Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều

 

 

Thứ Bảy
30/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
31/7

Sáng

   

Chiều