Lịch công tác tuần 28 năm 2022 (từ 11/7/2022 đến 17/7/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 28 THEO NĂM 2022
TUẦN 49 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
11/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
12/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Thứ Tư
13/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
14/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
15/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
16/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
17/7

Sáng

   

Chiều