Lịch công tác tuần 25 năm 2022 (từ 20/6/2022 đến 26/6/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 25 THEO NĂM 2022
TUẦN 46 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
20/6

Sáng
8h30

Nội dung: Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và kế
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
Thành phần: Hiệu trưởng; PHT Nguyễn Mạnh Hùng; bà Ánh, ô Ngọc (P. TCKT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà D - 80 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Ghi chú: Xe xuất phát lúc 8h00.

Lãnh đạo Vụ Tài chính

Chiều
15h00

Nội dung: Ban Giám hiệu làm việc với TT Đào tạo lái xe Hà Nội.
Thành phần: Trưởng Phòng: Đào tạo, TCCB, TCKT, HCQT và toàn thể TT ĐTLX.
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
21/6

Sáng
9h00

Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Thành phần: Theo danh sách đính kèm (Danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

PHT Nguyễn Văn Lâm

Chiều

 

 
Thứ Tư
22/6

Sáng
8h30

Nội dung: Tập huấn xây dựng, chỉnh lý chương trình đào tạo (Trong 02 ngày 22, 23/6).
Thành phần: Lãnh đạo Trường; lãnh đạo Phòng: Đào tạo, Khảo thí và ĐBCLĐT; thành viên ban xây dựng, chỉnh lý chương trình đào tạo của các ngành đào tạo; các GV quan tâm mời đến dự.
Địa điểm: Tập huấn trực tuyến tại 03 đầu cầu - Đầu cầu Hà Nội tại Hội trường lớn.

Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Chuyên gia xây dựng, kiểm định chương trình đào tạo

Sáng
9h00
Nội dung: Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu con cán bộ viên chức, người lao động đạt thành tích cao năm học 2021-2022.
Thành phần: Lãnh đạo nhà trường, Chủ tịch Công đoàn trường (Bà Sao); BCH CĐ; Chủ tịch Công đoàn các đơn vị; Tổ trưởng các tổ nữ công và các cháu con cán bộ viên chức người lao động có thành tích cao trong học tập.
Địa điểm: Hội trường Tầng 4 - TT Thư viện Hà Nội.
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.
Ban nữ công

Chiều

 

 

Thứ Năm
23/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
24/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
25/6

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
26/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Share on facebook