Lịch công tác tuần 12 năm 2023 (từ 20/03/2023 đến 26/03/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 12 THEO NĂM 2023
TUẦN 32 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
20/3

Sáng
8h00

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư Đảng ủy
Sáng
9h30
Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Họp phương án sửa chữa nhà KTX Hà Nội.
Thành phần: PHT Nguyễn Mạnh Hùng; ô. Quyền, ô Trung (P. HCQT); ô Thắng (TT CNTT-TV); Phòng QLĐT&XDCB và đơn vị tư vấn.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Hiệu trưởng

Thứ Ba
21/3

Sáng
8h00

Nội dung: "Dự Hội nghị của Đảng uỷ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội".
Thành phần: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng; PHT Lâm; ô.Lý (Khoa CT-QPAN-GDTC); ô Dũng (P. Đào tạo); ô.Vũ (ĐTN).
Địa điểm: Hội trường 207 Nguyễn Đăng - HV Nông nghiệp Việt Nam.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 7h00.
Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội
Sáng
8h30
Nội dung: Làm việc với Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.
Thành phần: PHT Hùng; bà Ánh, bà Thơm (Phòng TCKT).
Địa điểm: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 6h45.
Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều

 

 
Thứ Tư
22/3
Sáng
10h00

Nội dung: Làm việc với Trường Cao đẳng đường sắt.
Thành phần: 
Ban Giám hiệu; ô Thanh (ĐT); ô Trinh (KHCN&HTQT); bà Hương, ô Thắng, ô Đăng (Khoa Công trình); ô Đoan (Khoa ĐTTC).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Năm
23/3

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
24/3

Sáng
7h30

Nội dung: Làm việc với Đoàn công tác của Sở GTVT Hà Nội.
Thành phần: Trung tâm đào tạo lái xe.
Địa điểm: Phòng họp T2-H1.

Lãnh đạo Nhà trường

Chiều
15h30
Nội dung: Làm việc với Công ty Midas.
Thành phần: Lãnh đạo khoa Công trình, lãnh đạo các bộ môn: Cầu Hầm, XDDD và CN, Kết cấu-Vật liệu, Địa KT và Metro.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Nhà trường.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Khoa Công trình

Chiều
16h00

Nội dung: Hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).
Thành phần: Ban Tổ chức; Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc; Giảng viên, sinh viên quan tâm tới dự.
Mời dự: Bí thư Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Lãnh đạo các đơn vị; Đại biểu theo Giấy mời.
Địa điểm: Hội trường lớn - Phân hiệu Hà Nội.

Đoàn Thanh niên

Thứ Bảy
25/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
26/3

Sáng

   

Chiều