Lịch công tác tuần 03 năm 2023 (từ 16/01/2023 đến 22/01/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 03 THEO NĂM 2023
TUẦN 23 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
16/01

Sáng
9h00

Nội dung: Gặp mặt cán bộ, viên chức nghỉ hưu năm 2022.
Thành phần: PHT Hùng; PHT Lâm; b.Sao (CTCĐ); b.Thu (P.TCCB); ô.Quyền (P.HCQT); Trưởng các đơn vị có cán bộ, viên chức nghỉ hưu.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Ghi chú: Phòng TCCB phối hợp với Phòng HCQT chuẩn bị nội dung và mời dự.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
17/01

Sáng
8h30

Nội dung: Chương trình "Giới thiệu và DEMO giải pháp công nghệ cao về mô hình Đại học thông minh".
Thành phần: 
- Lãnh đạo Nhà trường; ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); ô.Thanh (P.Đào tạo); ô.Hưng (Khoa.CNTT); ô.Quyền (P.HCQT); ô.Thắng (TT CNTT-TV);  ô.Toàn, ô.Chung (TT KN&QHDN).
- Thành viên Nhóm IDT; Giảng viên, sinh viên trong và ngoài Trường quan tâm tới dự.
- Khách mời: Trong nước và quốc tế (theo Chương trình kèm danh sách khách mời).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật.

Hiệu trưởng

Chiều
 

 

 
Thứ Tư
18/01
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
19/01

Sáng
 
   
Chiều    

Thứ Sáu
20/01

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023
ĐẾN HẾT NGÀY 26/01/2023

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
21/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
22/01

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook