Lịch công tác tuần 02 năm 2023 (từ 09/01/2023 đến 15/01/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 02 THEO NĂM 2023
TUẦN 22 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
09/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
10/01

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.
Thành phần: Theo Quyết định triệu tập Đại biểu dự Hội nghị (Quyết định đính kèm).
Địa điểm: Hội trường lớn Hà Nội.
Ghi chú: TT CNTT-TV, Phòng HCQT chuẩn bị kỹ thuật và CSVC.

Hiệu trưởng
Thứ Tư
11/01
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
12/01

Sáng
9h00
Nội dung: Tổng kết năm 2022 và gặp gỡ các thế hệ Nhà giáo Khoa Cơ sở kỹ thuật.
Thành phần: Tập thể Khoa Cơ sở kỹ thuật.
Khách mời:
 - Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu;
 - Các thế hệ Nhà giáo Khoa CSKT.
Địa điểm: Phòng họp T3, nhà H3.
Khoa Cơ sở kỹ thuật
Chiều    

Thứ Sáu
13/01

 

Sáng

8h30

 

Nội dung: Hội thảo khoa học "Các giải pháp công nghệ mới trong thiết kế, sản xuất và đánh giá chất lượng bê tông xi măng"
Thành phần:
- Lãnh đạo Khoa, lãnh đạo các bộ môn Khoa Công trình; các GS, PGS, TS, giảng viên, sinh viên Khoa công trình không có giờ lên lớp.
- Báo cáo viên: Đại học Công nghệ GTVT; Đại học GTVT; Đại học Xây dựng Hà Nội

Mời dự: Ban Giám hiệu, Phòng KHCN-HTQT, các nhà khoa học trong và ngoài trường quan tâm
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.
Ghi chú: Phòng HCQT, TT CNTT-TV chuẩn bị hội trường, kỹ thuật.

Khoa Công trình

Chiều

 

 

Thứ Bảy
14/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
15/01

Sáng

   

Chiều