Lịch công tác tuần 01 năm 2023 (từ 02/01/2023 đến 08/01/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 01 THEO NĂM 2023
TUẦN 21 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
02/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
03/01

Sáng

 

 

Chiều
14h30

 

Nội dung: Hội đồng lương họp xét nâng lương thường xuyên, nâng hệ số phụ cấp vượt khung, nâng hệ số phụ cấp thâm niên Nhà giáo Quý I năm 2023.
Thành phần: PHT Hùng; PHT Lâm; b.THu, b. Hà (P.TCCB); b.Sao (Chủ tịch CĐT); ô.Sơn (CSVP); ô.Hưng (CSTN).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Chủ tịch HĐ
Thứ Tư
04/01
Sáng

 

 

Chiều
14h00

 

Nội dung: Họp Giao ban tháng 01/2023.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà NộiBan Giám hiệu; cấp trưởng các phòng, khoa, trung tâm; chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN.
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ông Sơn và đại diện các phòng, khoa, trung tâm tại cơ sở.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Ông Hưng và đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm tại cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại 03 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
05/01

Sáng    
Chiều    

Thứ Sáu
06/01

Sáng    

Chiều

 

 

Thứ Bảy
07/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
08/01

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook