Hội sinh viên UTT tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Vào ngày 25, 26/10/2023 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Thủ đô, khắc họa những thành tựu cơ bản của tổ chức Hội và phong trào sinh viên trong 05 năm qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn phát triển trong 05 năm tới của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có 415 đại biểu đại diện cho gần 500.000 hội viên, sinh viên Thủ đô, với khẩu hiệu “Vững vàng bản lĩnh - phát huy bản sắc - khơi dậy khát vọng - kiến tạo tương lai”; trong đó, Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghệ GTVT có 09 đại biểu.

Theo chương trình Đại hội, sáng 25/10, các đại biểu làm lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo cáo với Bác những kết quả mà sinh viên Thủ đô đã đạt được từ sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng bản thân.

Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại phiên làm việc thứ Nhất, Đại hội đã Hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 44 đồng chí, trong đó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Công nghệ GTVT Phùng Công Dũng tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII.

Các đại biểu Thảo luận, biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội và Hiệp thương nhân sự Ban Chấp hành khóa VIII

03 Diễn đàn với chủ đề: Sinh viên Thủ đô tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; Phong trào sinh viên tình nguyện vì Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; Nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” và đẩy mạnh việc hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương

Trong Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất, đã hiệp thương bầu 14 đồng chí vào Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố khóa VIII và đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Hà Nội khóa VII được tín nhiệm tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII ra mắt Đại hội

Tại phiên làm việc thứ hai, trong diễn đàn “Phong trào sinh viên tình nguyện vì Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đồng chí Phùng Công Dũng – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đã có những chia sẻ về cách thức tổ chức, hoạt động tình nguyện của trường Đại học Công nghệ GTVT và đưa ra những kiến nghị, đề xuất với phong trào tình nguyện của Thủ đô.

Đồng chí Phùng Công Dũng - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT phát biểu tại diễn đàn

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Trường Đại học Công nghệ GTVT