Kế hoạch Tổ chức chương trình giao lưu nữ đoàn viên, người lao động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2020

Thực hiện công văn số 481/CĐN ngày 01/10/2020 của Công đoàn Ngành về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), hướng tới chào mừng 54 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2020) và thực hiện chương trình công tác Công đoàn Trường năm 2020. Ban Chấp hành Công đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu cho tập thể nữ đoàn viên, người lao động trong toàn Trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hướng tới chào mừng kỷ niệm 54 năm thành lập Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2020) và 75 năm thành lập Nhà trường.

- Tăng cường cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác, ứng xử cho tập thể nữ đoàn  viên, người lao động của Nhà trường.

- Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ sở đào tạo, tạo bầu không khí phấn khởi cho tập thể nữ đoàn viên, người lao động, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công của Nhà trường.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2020 (2 ngày)

- Địa điểm: Dự kiến (Khu du lịch Tràng An, Ninh Bình)

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tập thể nữ đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các cơ sở đào tạo của Trường.

- Mời tham gia: Lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo đơn vị và đoàn viên, người lao động nam tại các đơn vị.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC

- Đề xuất Nhà trường hỗ trợ kinh phí tổng kết và thuê phương tiện đưa đón đoàn.

- Công đoàn Trường hỗ trợ kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí công đoàn.

- Các khoản kinh phí khác các thành viên tham gia tự chi trả.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Nữ công Trường xây dựng kế hoạch chi tiết, lập dự toán kinh phí và chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất, ... để tổ chức chương trình, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

- Ban nữ công cơ sở Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và các tổ nữ công thuộc các công đoàn bộ phận tại phân hiệu Hà Nội tập hợp danh sách các cá nhân thuộc đơn vị mình đăng ký tham dự chương trình.  

- Phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị kinh phí tổ chức chương trình theo kế hoạch.

Lưu ý:

1. Các ban nữ công (Cơ sở Vĩnh Phúc, Thái Nguyên) và tổ nữ công (Phân hiệu Hà Nội) gửi danh sách cá nhân đăng ký tham gia cho đ/c Trần Thị Hồng Nhung trước ngày 12/10/2020 qua địa chỉ email: hongnhungtt@utt.edu.vn.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với các đồng chí có tên trong danh sách sau để được giải đáp:

Cơ sở Thái Nguyên: Đ/c Tạ Thị Hòa, điện thoại 0388.644.745

Cơ sở Vĩnh Phúc:     Đ/c Lê Thị Hường, điện thoại 0968.120.979

Phân hiệu Hà Nội: Đ/c Trần Thị Hồng Nhung, điện thoại 0934.559.455