Thông báo về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và chính quyền địa phương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Nhà trường đã chủ động thực hiện một số giải pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra cháy, nổ nếu chúng ta chủ quan không thực hiện các biện pháp an toàn về phòng chống cháy, nổ. Để xảy ra cháy, nổ có thể sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống cháy, nổ. Yêu cầu các cá nhân, đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc thực hiện, cụ thể như sau:

  1. Khi nghỉ làm việc phải ngắt các nguồn điện, nguồn nhiệt, đồng thời kiểm tra các yếu tố khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực mình đảm nhiệm.
  2. Khi sử dụng các chất đặc biệt nguy hiểm về cháy, nổ như: Xăng, dầu, khí cháy phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ.
  3. Nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Nghiêm cấm các hành vi tự ý câu mắc, dùng dây dẫn điện cắm trực tiếp vào ổ điện.
  4. Khi hàn, cắt kim loại phải che chắn bằng các vật liệu chống cháy, di chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn, cắt (tối thiểu là 10m); không để vảy hàn tiếp xúc với các vật dễ cháy; chỉ sử dụng các thiết bị, dụng cụ hàn, cắt đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ.
  5. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Nhà trường hoặc địa phương nơi cư trú tổ chức.
  6. Khi xảy ra cháy, báo động cho mọi người xung quanh biết. Nhanh chóng tìm mọi cách ngắt nguồn điện nơi xảy ra cháy, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy. Tham gia cứu nạn, cứu hộ và di chuyển tài sản đến khu vực an toàn. Gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị tuyên tuyền, phổ biến đến cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý được biết và nghiêm túc thực hiện. Nếu để xảy ra mất an toàn trong khu vực mình quản lý thì Trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật hiện hành.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Mạnh Hùng