Thông báo về việc tạm ngừng cung cấp điện ngày 18/5/2024

THÔNG BÁO
V/v tạm ngừng cung cấp điện

Nhà trường nhận được Thông báo thay định kỳ hệ thống đo đếm điện tại Trạm biến áp cơ khí ô tô (TBA của Nhà trường) của Công ty Điện lực Thanh Xuân. Để đảm bảo an toàn cho việc thay thế, Công ty Điện lực Thanh Xuân sẽ ngừng cấp điện từ 9 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 05 năm 2024 (Thứ bảy).

Vậy Nhà trường thông báo tới các đơn vị được biết để bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp.