Thông báo mở lớp Olympic sức bền vật liệu 2024

BỘ MÔN CƠ LÝ THUYẾT – SỨC BỀN VẬT LIỆU THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN LUYỆN THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC 
MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU


I.    MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA
Bồi dưỡng, phát huy năng lực sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên sâu, rèn luyện  hoàn thiện kỹ năng học thuật và nghiên cứu cho sinh viên.
Chọn lựa ra sinh viên ưu tú nhất vào đội tuyển Olympic Sức bền Vật liệu của Nhà Trường để tham gia cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2024.
Olympic Cơ học là cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Hội Cơ học Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam đồng tổ chức. Đây là môi trường rèn luyện tốt cho sinh viên, là nơi khởi nguồn, lan tỏa tinh thần học tập kích thích hoài bão khoa học của sinh viên.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Sinh viên tất cả các khóa hệ Đại học chính quy đang theo học tại Trường.
III. KẾ HOẠCH LỚP HỌC
Buổi học khai giảng đầu tiên bắt đầu từ 18 giờ 30 tối thứ 2 ngày 4/3/2024 tại phòng 202 nhà A1 (Cơ sở Hà Nội). 
Lịch học dự kiến: 2buổi/1tuần vào buổi tối từ 18h15 tại phòng 202 nhà A1. (Lịch học này có thể thay đổi)
IV. YÊU CẦU LỚP HỌC
Sinh viên tham gia lớp học phải có tinh thần tự học cao làm đầy đủ các bài tập sau mỗi buổi học.
V. THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
Bộ môn Cơ lý thuyết – Sức bền Vật liệu, phòng 112 nhà H1. 
Hoặc liên hệ trực tiếp với:
Cô Nguyễn Thị Giang, số điện thoại: 0912.802.870, Email: giangnt@utt.edu.vn.
Thầy Bùi Tiến Tú, số điện thoại: 0973.570.596, Email: tubt@utt.edu.vn.