Thông báo mở lớp Bồi dưỡng, Ôn tập Thi đánh giá Trình độ Tiếng Anh nội bộ theo tiêu chuẩn TOEIC (đợt 1)