Thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO
Kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức

Thực hiện Thông báo số 618/TB-ĐHCNGTVT ngày 24/01/2024 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc tuyển dụng viên chức năm 2023; Quyết định số 1705/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 12/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, ngày 30/3/2024, tại Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội), Hội đồng tuyển dụng đã tổ chức thi vòng 1 bằng hình thức trắc nghiệm trên giấy. Trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh, sau khi họp, thống nhất, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo kết quả thi vòng 1, như sau:

1. Kết quả thi vòng 1 (có danh sách điểm thi kèm theo)

Kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức được niêm yết công khai trên Website: www.utt.edu.vn và bảng tin tại các Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vân tải.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi (Kiến thức chung, Tiếng Anh, Tin học), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Lưu ý: Thí sinh được thi tiếp vòng 2, theo dõi và cập nhật các thông tin về đề cương ôn thi vòng 2, triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 trên Website: www.utt.edu.vn

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên cổng thông tin điện tử của Trường (từ ngày 04/4/2024 đến ngày 18/4/2024, trong giờ làm việc hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần), thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (qua Phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 303, nhà H1, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).

- Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) do thí sinh trực tiếp làm và ký tên. Không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên (tính theo dấu bưu điện nếu đơn gửi theo đường bưu chính) và không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

- Lệ phí: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị có liên quan và thí sinh dự thi biết, thực hiện./.

 
File đính kèm