Thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe sinh viên Khóa 73

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN KHÓA 73

          Thực hiện Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chương trình công tác sinh viên năm học 2022 - 2023, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 73, kế hoạch như sau:

  1. Đối tượng:

Sinh viên khóa 73 hệ Đại học chính quy.

  1. Thời gian, địa điểm

          - Thời gian: Ngày 16 và 17/6/2023

          - Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội

3. Nội dung khám:

          Căn cứ Thông tư số 14/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ y tế hướng dẫn khám sức khỏe, các chỉ tiêu cần khám như sau:

STT

NỘI DUNG

1

Khám lâm sàng tổng quát (Thể lực, Huyết áp, Khám Nội, Khám Mắt, Khám Tai-Mũi-Họng, Khám Răng - Hàm - Mặt, Khám Ngoại - Da liễu)

2

Siêu âm màu ổ bụng

3

Xét nghiệm công thức máu 20 chỉ số

4

Kết luận hồ sơ khám sức khỏe, đóng dấu pháp nhân theo quy định của ngành Y tế.

4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, lập lịch khám, thông báo tới sinh viên lịch khám sức khỏe; tổng hợp kết quả sức khỏe sau đợt khám, báo cáo BGH;

- Phòng HCQT chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường và đơn vị khám sức khỏe chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực hỗ trợ khám sức khỏe;

- Các khoa chuyên ngành, GVCN, CVHT nhắc nhở sinh viên thực hiện khám sức khỏe theo quy định, đến khám theo lịch đã thông báo.

- Trạm y tế: Chuẩn bị nhân lực hỗ trợ khám sức khỏe.

- Cán bộ lớp các lớp sinh viên triển khai kế hoạch và đôn đốc tất cả sinh viên trong lớp thực hiện khám sức khỏe theo lịch thông báo.

          Nhà trường yêu cầu các đơn vị, sinh viên các lớp khóa 73 thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.    

File đính kèm