Thông báo Kế hoạch sinh viên nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày lễ lớn trong năm; Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2023 – 2024, kế hoạch làm việc, kế hoạch giảng dạy và học tập, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 đến sinh viên toàn trường như sau:

  1. Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương:

Sinh viên được nghỉ thứ Năm ngày 18/4/2024 (tức ngày 10/3/2024 âm lịch). Thứ Sáu ngày 19/4/2024 sinh viên quay trở lại học và thi theo thời khóa biểu.

  1. Nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5:

Sinh viên được nghỉ thứ Hai ngày 29/4/2024, thứ Ba ngày 30/4/2024, thứ Tư ngày 01/5/2024. Sinh viên quay trở lại học theo thời khóa biểu từ thứ Năm ngày 02/5/2024. Lịch học bù được thực hiện vào thứ Bảy ngày 04/5/2024.

* Trong thời gian nghỉ lễ, Nhà trường yêu cầu:

- Sinh viên nghỉ lễ đảm bảo an toàn, đoàn kết, lành mạnh;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội;

- Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông;

- Theo dõi lịch học và lịch thi của Trường sau những ngày nghỉ lễ, tập trung đầy đủ về Trường dự học và dự thi theo lịch đã ban hành;

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo đến sinh viên biết và nghiêm túc thực hiện./.