Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của Trường ĐH Công nghệ GTVT

THÔNG BÁO
Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Thực hiện Thông báo số 2433/TB-HĐTD ngày 04/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức; Thông báo số 3015/TB-HĐTD ngày 26/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng về kết quả phúc khảo thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2

Kết thúc vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải có 94 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2

Ngày thi

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

11/5/2024 (thứ Bảy)

Phổ biến nội quy, quy chế thi

Từ 07h00’ đến 07h30’

Tại các phòng tập trung thí sinh

Thi vòng 2: môn nghiệp vụ chuyên ngành

Từ 07h30’

Tại các phòng thi

Các phòng tập trung thí sinh và các Phòng thi được bố trí tại Giảng đường A2, Trường Đại học Công nghệ GTVT, địa chỉ số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Hình thức, nội dung thi vòng 2

a) Hình thức thi:

- Thi phỏng vấn: Đối với các vị trí dự tuyển, gồm: Kế toán viên, Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, Chuyên viên về thi đua, khen thưởng, Quản lý hoạt động đào tạo, Chuyên viên về Hợp tác quốc tế, Chuyên viên về quản lý khoa học và công nghệ, Chuyên viên về truyền thông, Chuyên viên về pháp chế, Quản lý chất lượng đào tạo, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Văn thư viên, Chuyên viên về quản trị công sở, Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Tư vấn du học.

- Thi thực hành: Đối với các vị trí dự tuyển, gồm: Giảng viên (hạng III), Giảng viên thực hành.

b) Nội dung thi:

- Thi phỏng vấn: Ứng viên chuẩn bị 01 báo cáo chuyên đề theo đề cương về lĩnh vực thuộc vị trí việc làm đăng ký dự tuyển, trình bày và trả lời phỏng vấn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thi thực hành: Ứng viên chuẩn bị 4 tiết của một học phần thuộc ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển, bốc thăm và thực hành giảng 01 tiết, trả lời phỏng vấn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); Thực hành 50 phút (trước khi thi thực hành, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

4. Nội dung liên quan khác

- Trước 11h30’ ngày 06/5/2024, thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 nộp về Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 303, nhà H1, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải), cụ thể:

+ Đối với vị trí dự tuyển: Giảng viên (hạng III), Giảng viên thực hành thì nộp 01 quyển hồ sơ bài giảng.

+ Đối với vị trí dự tuyển: Kế toán viên, Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, Chuyên viên về thi đua, khen thưởng, Quản lý hoạt động đào tạo, Chuyên viên về Hợp tác quốc tế, Chuyên viên về quản lý khoa học và công nghệ, Chuyên viên về truyền thông, Chuyên viên về pháp chế, Quản lý chất lượng đào tạo, Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Văn thư viên, Chuyên viên về quản trị công sở, Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Tư vấn du học thì nộp 01 quyển kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ.

- Tại các phòng thi thực hành, nhà trường có bố trí máy chiếu, màn chiếu hoặc màn hình TV với đầu cắm HDMI, bảng, phấn trắng. Thí sinh dự thi tự chuẩn bị  các mô hình học cụ, phương tiện kỹ thuật và thiết bị kết nối khác phục vụ cho trình chiếu bài giảng thực hành của mình (nếu cần).

 - Thí sinh có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định và mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác có dán ảnh để đối chiếu khi gọi vào phòng thi và mang theo 04 bản hồ sơ bài giảng hoặc kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ.

- Số báo danh, phòng thi, sơ đồ chỉ dẫn phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi 01 ngày. Thí sinh tự đối chiếu thông tin trên bảng niêm yết với phiếu đăng ký dự thi tuyển của cá nhân, nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 303, nhà H1, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) để được chỉnh sửa kịp thời trước khi vào phòng thi.

- Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường, địa chỉ: http://utt.edu.vn, bảng tin tại các Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Thí sinh chủ động và thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin của Hội đồng tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của Trường.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Duy Nam, Chuyên viên chính, phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 0989.499.628

Trân trọng./.

File đính kèm