Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cho tân sinh viên khóa 72 năm học 2021 – 2022


Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cho tân sinh viên khóa 72 năm học 2021 – 2022

Kế hoạch tổ chức “Hoạt động ngoại khóa cho tân sinh viên khóa 72 năm học 2021 – 2022”

Căn cứ Thông tư số 10/2016-TT-BGDĐT, ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học chính quy;

Căn cứ công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP năm học 2020 – 2021;

Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch tổ chức “Hoạt động ngoại khóa cho tân sinh viên khóa 72 năm học 2021 – 2022” như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử thành lập của Nhà trường, môi trường học tập và các hoạt động ngoại khóa khi theo học tại Trường;

1.2. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – Sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các quy chế, quy định về công tác sinh viên;

1.3. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để các bạn tân sinh viên hứng khởi tiếp xúc với cách học mới, trường mới.

2. Thời gian, hình thức tổ chức

- Thời gian: từ ngày 13/9/2021 đến ngày 03/10/2021

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến

3. Thành phần tham gia

Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các bạn tân sinh viên khóa 72.

4. Các nội dung hoạt động và phân công đầu mối chủ trì

Nội dung của hoạt động ngoại khóa cho tân sinh viên khóa 72 năm học 2021 - 2022 gồm 02 phần:

Phần 1: Sinh viên tham gia học 03 chuyên đề từ ngày 13/9/2021 đến ngày 03/10/2021 (Đính kèm theo bản thời khóa biểu học ngoại khóa)

Phần 2: Sinh viên làm bài thu hoạch bằng hình thức quay Tiktok với chủ đề “Tiktok Challenge: K72, Who am I?”.(Đính kèm theo bản hướng dẫn làm bài thu hoạch).

Link nộp bài thu hoạch: https://bit.ly/3BYs11o

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

1. Giới thiệu về Nhà trường, trình bày về các ứng dụng CNTT, hướng dẫn sử dụng MS Teams, Zoom…

Phòng Đào tạo

Trung tâm CNTT, GVCN các lớp sinh viên K72

2. Tổ chức các buổi học kỹ năng mềm cho sinh viên: kỹ năng định vị bản thân, kỹ năng thích ứng với môi trường mới…

 

Phòng Đào tạo

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, GVCN các lớp sinh viên K72

3. Giới thiệu về các CLB, tổ, đội, nhóm của Nhà trường, tổ chức các trò chơi cho sinh viên; nghiệm thu bài thu hoạch của sinh viên

Đoàn thanh niên

- Hội sinh viên

Đoàn TN, liên chi đoàn các khoa và GVCN các lớp sinh viên K72

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Phòng Đào tạo chủ trì việc tổ chức: “Hoạt động ngoại khóa cho tân sinh viên khóa 72 năm học 2021 - 2022”, liên hệ và mời các báo cáo viên, sắp xếp thời gian biểu, phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện. Lập dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch;

5.2. Trung tâm CNTT – Thư viện hỗ trợ truyền thông cho chương trình, kỹ thuật trong suốt quá trình lớp học diễn ra;

5.3. Các Khoa chuyên ngành, giáo viên chủ nhiệm theo dõi tình hình học tập, ổn định trật tự, nắm bắt sĩ số tham gia sinh hoạt thuộc lớp mình phụ trách, cung cấp số liệu về tình hình học tập, sinh hoạt của sinh viên cho phòng Đào tạo;

5.4. Đoàn TN, Hội SV Nhà trường phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức các trò chơi tạo không khí vui tươi lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đợt sinh hoạt;

5.5. Các báo cáo viên có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các tài liệu tham khảo, chuẩn bị đầy đủ những thông tin cần thiết để thực hiện có hiệu quả những nội dung được phân công;

Trên đây là Kế hoạch tổ chức: “Hoạt động ngoại khóa cho tân sinh viên khóa 72 năm học 2021 – 2022”. Nội dung chi tiết, thời gian, địa điểm, phân công báo cáo viên, theo dõi thời gian biểu kèm theo bản Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

File đính kèm