Hội thảo TOEIC Bridge- Chứng chỉ quốc tế trong tầm tay

14:00
Hội trường lớn Cơ sở Hà Nội

Nội dung: Hội thảo "TOEIC Bridge- Chứng chỉ quốc tế trong tầm tay"
Thành phần: Lãnh đạo Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam; Lãnh đạo UTT, Phòng KHCN-HTQT; Phòng Đào tạo; Trung tâm Đào tạo và Tư vấn du học việc làm quốc tế; Khoa Khoa học ứng dụng; các giảng viên, sinh viên các khoa trong Trường.
Địa điểm: Hội trường lớn

Chương trình Hội thảo:

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

14:20-14:30

Đón tiếp đại biểu

14:30-14:35

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

14:35-14:45

 

Phát biểu khai mạc

 

14:45-14:55

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Công nghệ GTVT

14:55-15:30

- Tầm quan trọng của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đối với sinh viên

- Giới thiệu Bài thi TOEIC Bridge

- Phương pháp chinh phục bài thi TOEIC Bridge

15:30-15:45

Giới thiệu Khoá ôn tập cho bài thi TOEIC Bridge

15:45-16:00

Trao đổi với sinh viên

16:00-16:05

Bế mạc

 
File đính kèm