Ngày Sách và Văn hoá đọc UTT năm 2024

Ngày Sách và Văn hoá đọc UTT năm 2024

Tầng 3 Trung tâm Thư viện, Trường Đại học Công nghệ GTVT

Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch tổ chức "Ngày Sách và Văn hoá đọc UTT năm 2024” như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

- Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam;

- Tôn vinh giá trị của sách và khuyến khích phong trào đọc sách trong sinh viên, cán bộ giảng viên, các nhà khoa học và người lao động toàn Trường;

- Tiếp nối truyền thống ngày hội đọc sách UTT hiệu quả, thiết thực.

II. Địa điểm, thời gian

Thời gian: Từ 08h00 ngày 23/4/2024 đến 16h30 ngày 24/4/2024.

 Địa điểm: Tầng 3 - Thư viện cơ sở đào tạo Hà Nội.

III. Đối tượng tham dự:

Sinh viên, cán bộ giảng viên, các nhà khoa học, người lao động Nhà trường và những người quan tâm.

IV. Nội dung

1. Trưng bày sách và bán sách trợ giá:

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 23/4/2024 đến 16h30 ngày 24/4/2024.  

- Địa điểm: Tại sân trường.

- Các Nhà xuất bản, Nhà sách (theo giấy mời) giới thiệu và bán sách trợ giá;

- Trưng bày một số giáo trình của Nhà trường đã xuất bản từ năm 2019 đến nay.

2. Tặng và trao đổi sách

- Thời gian: Từ ngày 08h00 ngày 23/4/2024 đến 16h30 ngày 24/4/2024.

- Địa điểm: Tầng 3 Thư viện.

- Hình thức:

+ Thư viện tặng sách cho bạn đọc và khách mới tham dự chương trình;

+ Cán bộ giảng viên, sinh viên, nhà khoa học, người lao động và những người yêu sách tặng sách cho thư viện;

+ Cán bộ giảng viên, sinh viên, nhà khoa học, người lao động và những người yêu sách tặng sách hoặc trao đổi sách cho nhau.

3. Vinh danh bạn đọc tích cực của Thư viện

            - Tặng quà vinh danh bạn đọc tích cực của Thư viện.