Thư mời dự Gặp mặt Cựu giáo chức nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 78 năm ngày thành lập Trường và 62 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường

Thư mời dự Gặp mặt Cựu giáo chức nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 78 năm ngày thành lập Trường và 62 năm ngày Bác Hồ về thăm Trường

Hội trường lớn, phân hiệu Hà Nội