Hội thảo khoa học: Tài chính và kinh doanh trong thời đại kinh tế số

Hội thảo khoa học: Tài chính và kinh doanh trong thời đại kinh tế số

Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 16/5/2024, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức hội thảo khoa học “Tài chính và kinh doanh trong thời đại kinh tế số”, nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Trao đổi các nghiên cứu chuyên sâu về các ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, gồm vấn đề kiệt quệ tài chính, áp dụng công nghệ tài chính, các yếu tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp bất động sản, doanh thu của doanh nghiệp niêm yết; nghiên cứu hành vi tài chính cá nhân sử dụng công nghệ tài chính trong bối cảnh kinh tế số;

- Nghiên cứu tác động của quản lý chuỗi cung ứng xanh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh đối với người sử dụng phương tiện vận tải cá nhân ở Việt Nam 

  2. Yêu cầu: Những ý kiến, nhận định, kết luận trong các tham luận đưa ra tại Hội thảo cần có căn cứ xác đáng, khoa học, đảm bảo tính trung thực, khách quan, không chủ quan, cảm tính. 

II. Nội dung hội thảo

Các vấn đề được trình bài tại Hội thảo liên quan đến các lĩnh vực tài chính, kinh doanh hiện nay, gồm:

  1. Những nhân tố ảnh hưởng đến kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp xây dựng; ảnh hưởng của nhận thức rủi ro tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng khi áp dụng công nghệ tài chính (Fintech);
  2. Nghiên cứu hành vi của người sử dụng các giải pháp công nghệ tài chính; hành vi tiêu dùng xanh của người sử dụng phương tiện cá nhân; 
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp bất động sản; quản lý chuỗi cung ứng xanh trong các doanh nghiệp xây dựng

III. Nội dung hội thảo

- Thời gian: 8 giờ sáng thứ Năm ngày 16/5/2024

- Địa điểm: Trường ĐH Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

- Chương trình hội thảo

STT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

08h00 ÷08h30

Đón tiếp khác mời, đại biểu

 

2

08h30 ÷08h45

Khai mạc hội thảo

 

3

08h45 ÷11h45

Trình bày của các báo cáo viên chính

 

4

12h00 ÷13h30

Ăn trưa

 

5

13h30 ÷16h30

Trình bày của các báo cáo viên chính

 

6

16h30 ÷ 16h40

Bế mạc hội thảo

 

 

IV: Thành phần tham gia

4.1. Khách mời

+ Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ GTVT;

+ Đại diện Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Phòng đào tạo;

+ Đại diện các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu;

+ Đại diện các doanh nghiệp, các tập đoàn;

+  Các giảng viên, sinh viên, học viên cao học, NCS khoa KTVT

4.2. Báo cáo viên chính

Các tác giả có báo cáo tham luận.