Thông báo gia hạn Vòng 1 và hình thức nộp bài Cuộc thi Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2216/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 26/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải kèm Kế hoạch; và Thể lệ số 2277/TL-ĐHCNGTVT ngày 31/5/2022 Cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2022. Ban tổ chức (BTC) thông báo:

1. Gia hạn thời gian nộp bài Vòng 1 - lần 3: Thứ năm, ngày 06/10/2022 (các bài nộp sau 00h01 ngày 07/10/2022 coi như không hợp lệ);

2. Hình thức nộp bài Vòng 1: Trực tuyến, chọn một trong hai hình thức sau:

3. Vòng 2 - Chung kết cấp Trường: Dự kiến thứ Hai, ngày 31/10/2022 (theo Kế hoạch đã ban hành tại Quyết định số 2216/QĐ-ĐHCNGTVT).

4. Mọi thông tin liện hệ BTC cuộc thi: (+84-24) 3.5528976/ 3.5526714 - 0964.298895 ThS. Anh Tú; 0983.833818 ThS. Hồng Thương.

Để tạo điều kiện cho Thí sinh kịp hoàn thiện Dự án đăng ký Cuộc thi cấp Trường, BTC nhận hỗ trợ Thí sinh trước ngày 30/9/2022 trong một số trường hợp: (1) Đã có ý tưởng Dự án cần tìm hiểu rõ hơn Cuộc thi; (2) Chưa có ý tưởng Dự án, nhưng có tinh thần và mong muốn tham gia Cuộc thi; (3) Các đối tượng khác.

(Ghi chú: Dự án lọt vào Vòng 2 - Chung kết cấp Trường được BTC đề xuất Nhà trường quy đổi từ sản phẩm Dự án thành khối lượng khoa học áp dụng cho Giáo viên hướng dẫn và Nhóm sinh viên tham gia Dự án).

Trân trọng thông báo./.

Share on facebook