Kế hoạch tổ chức cuộc thi Sinh viên UTT với ý tưởng Khởi nghiệp năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2216/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 26/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp”, năm 2022. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch tổ chức chương trình cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2022, chi tiết bao gồm:

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao giải Khuyến khích cho dự án “Giải pháp công nghệ điểm danh và sổ liên lạc điện tử” năm 2021

Mục đích, yêu cầu:

Mục đích

Tăng cường các hoạt động công tác sinh viên, qua đó nhằm giúp sinh viên, giảng viên có đam mê học tập, nghiên cứu khoa học giúp tích lũy kiến thức, kỹ năng để thúc đẩy tư duy đổi mới, sáng tạo hình thành các ý tưởng, giải pháp mới tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội:

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên, giảng viên; trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy sáng tạo; tạo sân chơi học thuật đa dạng gắn với môi trường thực tế;

- Hỗ trợ sinh viên, giảng viên hình thành, trải nghiệm, thực hành, hoàn thiện các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng chương trình ươm tạo doanh nghiệp;

- Tạo cơ hội để sinh viên, giảng viên được tăng cường trao đổi, giao lưu khoa học để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thông qua các cuộc thi.

Yêu cầu

- Sinh viên, giảng viên đăng ký tham gia tuân thủ quy định của Ban tổ chức cuộc thi các cấp;

- Tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đoàn kết;

- Ý tưởng dự án hướng đến kết quả như: Mô hình; sản phẩm; demo.

Đối tượng tham gia

- Sinh viên, giảng viên tại 03 Cơ sở đào tạo của Trường;

- Cộng tác viên, chuyên gia đồng hành cùng sinh viên của Trường.

Lĩnh vực dự thi và phạm vi ý tưởng

- Không giới hạn các lĩnh vực; các ý tưởng đổi mới sáng tạo; không vi phạm quy định về văn hóa và pháp luật hiện hành của Việt Nam.

- Khuyến khích lĩnh vực dự thi phổ quát nằm trong các chương trình đào tạo của Nhà trường và mở rộng sang lĩnh vực công nghệ giao thông vận tải.

Nội dung cuộc thi

- Cuộc thi cấp Trường bao gồm 02 (hai) Vòng thi diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 30/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cụ thể: 

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

I

Tổ chức lễ phát động cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp”, năm 2022

30/5/2022

- Mời lãnh đạo và quản sinh các Khoa chuyên ngành;

- Mời Lãnh đạo: các Khoa, Phòng ban, đơn vị.

II

Vòng 1 - Sơ khảo “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và kế hoạch khởi nghiệp”

31/5/2022

÷

16/9/2022

Trực tiếp & Trực tuyến

1

BTC tiếp nhận Hồ sơ dự án (khoảng 3 tháng).

(đủ các thông tin liên quan đến Tên nhóm, Thành viên, Bản thuyết minh, Slide mô tả, …)

31/5/2022

÷

31/8/2022

1/ Bản cứng nộp tại Văn phòng Trung tâm: Phòng 102-103 nhà H2.

2/ Bản mềm nộp qua email: startup@utt.edu.vn

2

Hội đồng BGK đánh giá & BTC công bố kết quả Sơ khảo các Dự án tiềm năng (15 ngày) (Dự án tiềm năng có chủ đề, phù hợp với ý tưởng và nội dung tiêu chí cuộc thi)

01/9/2022

÷

16/9/2022

Công bố kết quả:

1/ Trên trang tin:

https://utt.edu.vn/

https://startup.utt.edu.vn/

2/ Liên hệ với các Nhóm.

III

Vòng 2 - Cuộc thi chung kết cấp Trường

17/9/2022

÷

31/10/2022

Tại Phân hiệu Hà Nội

1

Chặng 1: Tập huấn Chuyên gia cho thành viên các Nhóm Dự án tiềm năng.

17/9/2022

÷

20/10/2022

Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

 

1.1

Đào tạo tập huấn kỹ năng thuyết trình (01 ngày)

Ngay sau khi BTC chốt được các Nhóm

Mời Chuyên gia

1.2

Kết nối, phát triển & hoàn thiện nội dung dự án (02 ngày)

Mời Chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư

1.3

Đánh giá, tổng kết, test kỹ năng và BTC chọn các Nhóm dự án thi Chung kết (01 ngày)

 

Mời Chuyên gia, cố vấn

2

Chặng 2: Trình bày ý tưởng - cuộc thi chung kết cấp Trường

31/10/2022

Hội trường lớn

Phân hiệu Hà Nội

2.1

Các đội thi thuyết trình nội dung Dự án (sử dụng Slide và Mô hình/ sản phẩm)

Theo kịch bản

Hội đồng đánh giá

Ban tổ chức

2.2

Công bố kết quả, trao giải.

Ban tổ chức

Lưu ý: Tham khảo Thể lệ cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” theo Tệp đính kèm.

Cơ cấu giải thưởng

- Vòng 01: Tiền thưởng trị giá 15 triệu đồng chia đều cho Top 10 “Ý tưởng” được Ban tổ chức chọn vào Vòng 2 - Chung kết cấp Trường;

- Vòng 02: Căn cứ theo từng chặng tại Vòng 2 để lựa chọn 5/10 Dự án vào vòng thi Chung kết cấp Trường với cơ cấu giải thưởng gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 43 triệu đồng.

- Chi tiết về cơ cấu giải thưởng (gửi kèm theo Thể lệ cuộc thi);

- Các Dự án đạt giải Vòng 2 - Chung kết cấp Trường được BTC kết nối đầu tư nâng cấp Dự án (mô hình/ sản phẩm); có thể tham dự tiếp các cuộc thi khởi nghiệp đối mới sáng tạo cấp Quốc gia theo kế hoạch thường niên hàng năm.

Kinh phí tổ chức chương trình cuộc thi cấp Trường năm 2022

- Kinh phí tổ chức cuộc thi cấp Trường căn cứ Dự toán Ban Giám hiệu phê duyệt kèm theo Kế hoạch tổ chức chương trình cuộc thi năm 2022. 

Quyền lợi cho các thành viên tham gia cuộc thi cấp Trường năm 2022

- Ngoài phạm vi giá trị giải thưởng theo Thể lệ (đính kèm);

- Thành viên tham gia cuộc thi cấp Trường năm 2022 được vận dụng theo nội dung tại Điều 6 khoản 3 Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT.

Tổ chức thực hiện

- Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp làm đầu mối triển khai thực hiện, phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Giám đốc Cơ sở đào tạo, Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, tổ Bộ môn triển khai kế hoạch tới sinh viên, giảng viên toàn Trường;

- Bộ phận truyền thông và Đoàn Thanh niên CSHCM phối hợp với Hội Sinh viên tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, các câu lạc bộ tham gia;

- Phòng Hành chính - Quản trị, Trung tâm CNTT bố trí CSVC, trang thiết bị phục vụ cho sự kiện trong suốt thời gian diễn ra chương trình cuộc thi;

- Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị kinh phí theo Dự toán được Ban Giám hiệu duyệt và hướng dẫn Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp hoàn thiện các chứng từ, thủ tục tài chính theo quy định./.

File đính kèm