Kế hoạch ôn luyện đội tuyển dự thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII và Olympic Toán học sinh viên năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc ôn luyện đội tuyển dự thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII và Olympic Toán học sinh viên năm 2021

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ - ĐHCNGTVT - CTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia;

Căn cứ Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2021 của Ban tổ chức Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2021;

Căn cứ thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2021;

Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch thành lập và ôn luyện đội tuyển tham gia Olympic Cơ học toàn quốc năm 2021 như sau:

I. MÔN THI VÀ ĐỐI TƯỢNG.

1. Danh sách các môn thi cơ học Toàn quốc:

-Cơ học kỹ thuật.

-Cơ học đất.

-Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật.

-Sức bền vật liệu.

-Nguyên lý máy

-Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy.

-Cơ học kết cấu.

- Chi tiết máy.

-Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy.

-Thủy lực.

 

-Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu.

 

 

-Ứng dụng tin học trong Cơ học kết cấu.

- Toán Đại số và toán Giải tích.

 

2. Đối tượng

Yêu cầu các sinh viên đã học qua các học phần của các môn học trên (thuộc ba cơ sở đào tạo của Trường);

          Đối với các môn dự thi Olympic Cơ học toàn quốc, mỗi đội tuyển của môn thi có tối thiểu 06 sinh viên và tối đa 15 sinh viên. Riêng với các môn thi Olympic Toán học sinh viên mỗi đội tuyển tối đa 05 sinh viên tham gia cho mỗi môn thi.

3. Đăng ký đội tuyển

Các bộ môn có môn thi gửi danh sách đội tuyển về phòng Đào tạo (VPTS) trước 16h00 ngày 15 tháng 3 năm 2021.

II. LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẠP VÀ LỊCH THI

          - Thời gian ôn luyện: từ ngày 01 tháng 03 năm 2021;

          - Thời gian thi chính thức:

          + Đối với các môn thi Olympic Toán học sinh viên:

Từ ngày 06/4/2021 đến hết ngày 10/4/2021 tại Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế, số 34 Lê Lợi, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

+ Đối với các môn thi Olympic Cơ học toàn quốc:

Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2021 tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội. Số1, Đường Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

III. CHẾ ĐỘ VÀ GIẢI THƯỞNG

          - Đối với giảng viên xây dựng đề cương luyện thi, luyện thi được hưởng chế độ theo Quy định hiện hành; giảng viên luyện thi có sinh viên thi đạt kết quả cao được nhà trường khen thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

          - Đối với sinh viên dự thi được hưởng quyền lợi theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành.

          - Sinh viện dự thi Olympic quốc gia đạt giải từ khuyến khích trở lên được Nhà trường khen thưởng và ghi vào hồ sơ của sinh viên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với Khoa, Bộ môn đề xuất thành lập đoàn dự kỳ thi Olympic toàn quốc trình Ban Giám hiệu ký duyệt; lập dự toán kinh phí cho đoàn dự thi.

          - Các Tiểu ban chuyên môn xây dựng đề cương ôn tập, bố trí giảng viên luyện thi, lập danh sách đội tuyển, lập kế hoạch ôn thi và thông báo cho các thành viên đội tuyển.

          - Phòng Hành chính – Quản trị bố trí phương tiện đi lại và trang thiết bị phục vụ đoàn dự thi.

          - Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị kinh phí.

          Nhà trường đề nghị các đơn vị, các Khoa có liên quan cùng phối hợp và triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

Share on facebook