Lịch công tác tuần 42 năm 2022 (từ 17/10/2022 đến 23/10/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 42THEO NĂM 2022
TUẦN 10 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
17/10

Sáng
8h00

Nội dung: Lễ phát động cuộc thi “Chung tay vì An toàn giao thông” năm 2022
Thành phần:
- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban ATGT Quốc gia; Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.
- Đảng ủy; Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu.
- Học viên, sinh viên: Theo kế hoạch triệu tập.
- Khách mời: Theo danh sách khách mời.
Địa điểm: Hội trường lớn Phân hiệu Hà Nội.

Ủy ban ATGT
Quốc gia

Chiều
14h30

Nội dung: Tiếp và làm việc với Khối các Học viện Khoa học ứng dụng quốc gia Pháp (INSA).
Thành phần: ô.Trinh (P.KHCN &HTQT); ô.Khánh (TTĐT&TVDH).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - H3. 

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Ba
18/10

Sáng
8h00

Nội dung: Hội thảo "Các nghiên cứu ứng dụng của lĩnh vực khoa học cơ bản".
Thành phần:
- Toàn thể giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng.
- Khách mời: Đại diện BGH; Đại diện Phòng KHCN&HTQT; Phòng Đào tạo.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến T3-H3.

Khoa Khoa học ứng dụng

Chiều
14h00

Nội dung: Công tác khảo thí hệ ĐHCQ (Lịch thi, hệ thống quản lý CMC, CSVC, đề thi, khối lượng).
Thành phần: ô.Thế Anh, b. Nguyễn Loan, b.Trần Loan, ô.Cường, ô.Dương (P.KT&ĐBCL); ô.Thanh, b.Hạnh, ô.Dũng, ô.Minh, ô.Sơn (P.ĐT); ô.Quyền (P.HCQT); Trưởng các Khoa và NV Văn phòng khoa.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

PHT Nguyễn Văn Lâm
Thứ Tư
19/10
Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
20/10

Sáng

 

 
Chiều    

Thứ Sáu
21/10

Sáng    

Chiều

 

 

Thứ Bảy
2210

Sáng    

Chiều

 

 

Chủ Nhật
23/10

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook