Lịch công tác tuần 38 năm 2022 (từ 19/9/2022 đến 25/9/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 38 THEO NĂM 2022
TUẦN 06 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
19/9

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Phòng Đào tạo.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo, chuyên viên phòng đào tạo Cơ sở HN.

Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
20/9

Sáng
8h30

Nội dung: Xây dựng, điều chỉnh CTĐT trình độ Đại học.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh, b.Hạnh (P.ĐT); ô.Thế Anh, ô.Quyết (P.KTĐBCL); b.Thu (P.TCCB); ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Đoan (K.ĐTTC); ô.Quyền (P.HCQT); Lãnh đạo các Khoa.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số Quốc gia và thực tiễn ở các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng; PHT Hùng; PHT Lâm; b.Sao (CT Công đoàn); ô.Lý ( Khoa LLCT-QPAN-GDTC); ô.Vũ (ĐTN);  ô.Dũng (P.ĐT); ô.Dũng (CT Hội SV).
Địa điểm: Hội trường 403, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 13h30.

Đảng Ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
Thứ Tư
21/9

Sáng 

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với các Trung tâm, Viện thuộc, trực thuộc Trường.
Thành phần: Ban Giám hiệu; b.Thu (P.TCCB); b.Ánh (P.TCKT); ô.Quyền (P.HCQT); Lãnh đạo các Trung tâm, Viện.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
22/9

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Phòng HCQT.
Thành phần: Ban Giám hiệu; b.Thu (P.TCCB); Lãnh đạo phòng, tổ trưởng các tổ thuộc phòng HCQT.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng
Chiều    

Thứ Sáu
23/9

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp chuẩn bị công tác nhập học.
Thành phần: ô.Thanh, b.Hạnh, ô.Dũng (P.ĐT); ô.Quyền (P.HCQT); ô.Vũ (ĐTN); ô.Toàn (TTKN&QHDN); ô.Trinh, ô.Tùng (Tạp chí điện tử); ô.Thắng (TTCNTT-TV); ô.Sơn, ô.Thanh (CSĐT VP).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến T3H3.

PHT Nguyễn Văn Lâm
Chiều
15h00
Nội dung: Họp triển khai kế hoạch đào tạo K73.
Thành phần: Danh sách kèm theo (Danh sách đính kèm)

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến T3H3.
PHT Nguyễn Văn Lâm

Thứ Bảy
24/9

Sáng    

Chiều

 

 

Chủ Nhật
25/9

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook