Lịch công tác tuần 37 năm 2022 (từ 12/9/2022 đến 18/9/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 37 THEO NĂM 2022
TUẦN 05 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
12/9

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc tại Cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh (P.ĐT); b.Ánh (P.TCKT); ô.Quyền (P.HCQT); ô.Hiếu (P.QLĐT&XDCB); Đại diện các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, Công đoàn, Đoàn thanh niên của CSĐT Vĩnh Phúc.
Địa điểm: Phòng họp T3 - CSĐT Vĩnh Phúc.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát tại HN lúc 6h45.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
13/9

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Khoa Khoa học ứng dụng.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh (P.ĐT); ô.Thế Anh, b.Loan (P.KTĐBCL); ô.Tân (P.TT-PC); ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); b.Thu (P.TCCB); ô.Quyền (P.HCQT); ô.Thắng (TTCNTT-TV); Lãnh đạo khoa, bộ môn thuộc khoa.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 
Thứ Tư
14/9

Sáng 

10h00

Nội dung: Ký MOU với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.
Thành phần: ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); b.Lê, ô.Thắng (Khoa KTVT).
- Lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam.
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

PHT Nguyễn Mạnh Hùng

Chiều

 

 

Thứ Năm
15/9

Sáng
8h00

Nội dung: Khai mạc Triển lãm Quốc tế Hàng không - VIA. 
Thành phần: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo Khoa chuyên ngành; Ban tổ chức.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Ghi chú: Xe Nhà trường xuất phát lúc 7h30.

Techfest phối hợp
Cục HKVN
Chiều    

Thứ Sáu
16/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
17/9

Sáng    

Chiều

 

 

Chủ Nhật
18/9

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook