Lịch công tác tuần 30 năm 2023 (từ 24/7/2023 đến 30/7/2023)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật) 

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 30 THEO NĂM 2023
TUẦN 50 THEO NĂM HỌC 2022-2023

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
24/7

Sáng
9h30

Nội dung: Làm việc với Đoàn công tác Sở TNMT Hà Nội.
Thành phần: Hiệu trưởng; PHT Nguyễn Mạnh Hùng; ô.Hiếu (P.QLĐT&XDCB); b.Ánh (P.TCKT); ô.Quyền (P.HCQT).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Sở TNMT Hà Nội

Chiều

   

Thứ Ba
25/7

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.
Thành phần: Theo Danh sách mời dự
(Danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp T3-H3.

Tập thể Lãnh đạo trường

Chiều

 

 
Thứ Tư
26/7
Sáng

 

 

Chiều

 

Thứ Năm
27/7

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Sáu
28/7

Sáng

 

 

Chiều

   

Thứ Bảy
29/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
30/7

Sáng
9h45

Nội dung: Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài CTĐT tại Trường Đại học Công nghệ GTVT. 
Thành phần:
- Lãnh đạo Nhà trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng, Phó trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện, Bộ môn.
- Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách 04 CTĐT.
Địa điểm: Hội trường lớn
Đoàn Đánh giá ngoài

Chiều